การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ละเอียดอ่อน

ความแตกต่างอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาสามารถช่วยอธิบายความแตกต่างของความเสี่ยงต่อโรคที่ซับซ้อนเช่นมะเร็งโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานที่ไม่ได้เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเพียงครั้งเดียว ในทางกลับกันโรคที่ซับซ้อนเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ละเอียดอ่อนหลายสิบถ้าไม่นับร้อยรวมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ด้วยตัวเองการกลายพันธุ์ขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ แต่พวกเขาสามารถเพิ่มความเสี่ยงสำหรับโรคโดยเฉพาะ งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมเล็ก ๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของยีนในหลาย ๆ ทาง การเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถอธิบายความเสี่ยงของคุณในที่สุดจะไม่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อที่เป็นผู้ใหญ่ของหัวใจตับหรือตับอ่อนที่เราสามารถเก็บตัวอย่างจากผู้ใหญ่พวกเขาอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งก่อนหน้านี้