กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในวันนี้ให้ส่งเรื่องที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค รวมมูลค่า 191 ล้านบาท มาใช้จ่ายภายในพรรค ให้ศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัยส่วนเหตุผลที่ กกต. อ้าง คือ เงินกู้ก้อนดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 72 ของกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ระบุว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง

รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ของกฎหมายพรรคการเมืองอย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่วัน หลังจากมีเอกสารฉบับหนึ่งของ กกต. หลุดออกมาในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนี้ ว่า กกต. ควรลงมติ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์การเลือกตั้งของนายธนาธร และกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ เป็นเวลา 5 ปี จากการกู้เงินดังกล่าว ซึ่งอาจนำไปสู่การยุบพรรคในที่สุด